uz sliekšņa…

Pieskaries zemei, zeme ir balta, zeme ir balta, pirms brīža bij zaļa.
Dod savu siltumu, atkal būs zaļa, atceries, tava daļa ir zaļa,
atceries, atceries, viss tavā vaļā.
Krusa ir krusa, salna ir salna, migla ir migla pār visu līdz šim.
Uz kura kalna uguni kursim, kur mēs šovasar ziemosim?

Kā gan tu domā, cik ļoti no svara, cik ļoti no svara viens ugunskurs?
Ko gan tu, lāsteka, lāsteka, darīsi, kad, tevī viens saules īlentiņš durs?
Kad tevī viens saules īlentiņš durs?
Krusa ir krusa, salna ir salna, migla ir migla pār visu līdz šim.
Tik, cik būs uguņu uz katra kalna, tik mēs arī še dzīvosim.

[Māris Melgalvs]

Apgarotus, mīļus un priecīgus šos Ziem’saulgriežus, lai griežas uz priekšu laika rats un atnāk Jauns iedvesmas un piepildītu sapņu bagāts gads! Lai svaigām dabas veltēm klāti galdi katrā mājā (skrim, skrum…)

Jaunradieši

Comments are closed.

%d bloggers like this: