Lai ir!

Šis lai ir ir novēlējums tiem, kas zaudējuši mājas, labklājību drošību visā pasaulē. Tuvojas Ziemas saulgrieži un gadu mija. Paldies visiem un ikvienam par atbalstu un mīlestību, ko saņēmām!! Šo dziesmiņu mēs veltījam Jums, mīļie, kuri ziedoja un aizdeva naudiņu, juta līdzi un piedomāja labās domiņas, lai varam nosargāt savas mājas un veidot šeit zaļo kopienu. Jā! Mums izdevās Pērļukrāces nepazaudēt.

Comments are closed.

%d bloggers like this: